Menü

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Özdemirbağlar, ülkemizdeki çeşitli sanayi kuruluşlarının üretim artığı olan geri dönüşebilir hurda malzemelerini satın almakta ve bunları sanayiye geri kazandırmaktadır. Bu üretim artığı malzemelerin bazıları demir, çelik, bakır, alüminyum gibi kıymetli metallerden, bazıları ise plastik, kağıt ve tahtadan oluşmaktadır.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüme katılması ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğaya verdiği zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu da mümkün kılar. Geri dönüşüm, enerji tasarrufunu sağlamasının yanı sıra, CO2 emisyonunu da %95 oranında azaltmaktadır.