Menü

Metal Geri Dönüşüm Hizmetleri

Metal Geri Dönüşüm Hizmetleri

Fabrikalarda çıkan imalat fazlası ve sökme demir ve metal mamüllerini konteynır aracılığı ile Toplanıp taşınması toplanan mamüllerin gruplara ayrılıp sınıflandırılarak depolanması. Depolanan materyallerin geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmesi.